FI SV EN

Internationella finansiella frågor

alt=" "

Finland är delägare eller medlem i flera internationella finansiella inrättningar och -mekanismer. Dessa institutioner har till uppgift att främja ekonomisk tillväxt och utveckling samt att säkerställa stabiliteten. Finansministeriet företräder Finland vid internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och främjar förverkligandet av Finlands strategiska målsättningar och ekonomiska nyttor. Finansministeriet svarar för beredningen som gäller internationella finansiella institut, andra internationella samarbetsorgan, stabiliteten inom euroområdet samt finansieringsstödprogrammen.

Finansiella institut och -mekanismer som FM ansvarar för

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB), Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) samt Europarådets utvecklingsbank (CEB).

Finansministeriet ansvarar även för stabilitetsmekanismerna inom euroområdet och EU. Euroområdets stabilitetsmekanismer består av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF). EU:s stabilitetsmekanismer inkluderar Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), betalningsbalansprogrammen som riktats till de EU-länder som inte hör till euroområdet samt EU:s makroprogram som riktats till tredje länder.

Finlands Bank har det primära ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Internationella valutafonden (IMF). Finansministeriet samarbetar med Finlands Bank i fråga om IMF-ärenden.

Finansministeriet följer även de ekonomiska frågor som beslutas i G20-gruppen, liksom även beredningen av EU-ståndpunkterna till dem. Ministeriet svarar dessutom för det nordiska ekonomiska samarbetet samt frågor som gäller Parisklubben.

Ytterligare information:

​Kristina Sarjo, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30055, [email protected]

Jouni Sinivuori, finansråd, (stabiliteten inom euroområdet), tfn 02955 30463, jouni.sinivuori(at)vm.fi

Yhteystiedot

Minna Aaltonen, neuvotteleva virkamies

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530325  0407798835

Arto Eno, finanssineuvos

Snellmanninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530072  0407650088

Lidia Hänninen, assistentti

Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530043  0504006814

Päivi Jääskeläinen, assistentti

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530202  0505599122

Minna Nikitin, erityisasiantuntija

Snellmaninkatu 1A, 000170 Helsinki
0295530490  0504966700

Matias Partanen, erityisasiantuntija

Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530229  0504757544

Kristina Sarjo, finanssineuvos, yksikön päällikkö

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530055  0407612603

Jouni Sinivuori, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530463  0504369454

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530224  0407578306

Anne af Ursin, finanssineuvos

Snellmaninkatu 1 A, 000170 Helsinki
0295530058  0407681272