KaPA-avustuksen loppuraportointi

Aikataulu
Hankkeet ja projektit tekevät loppuraportoinnin siinä aikataulussa kun se on kunkin omassa avustuspäätöksessä kerrottu.  Suomi.fi - palvelutietovarannon ja -tunnistuksen käyttöönoton hankkeissa loppuraportointi tulee tehdä viimeistään 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen.

HUOM:

31.10.2017 jälkeen toimitettuja PTV käyttöönottoprojektien loppuraportoinnin liitteitä tai täydennyksiä ei enää huomioida tai käsitellä.

13.11. 2017 jälkeen toimitettuja Tunnistuksen käyttöönottoprojektien loppuraportoinnin täydennyksiä ei enää huomioida tai käsitellä.

Loppuraportointi

Avustusta saaneen projektin tai hankkeen päättyessä kaikkien hankkeiden tai projektien tulee lähettää samassa viestissä (eri liitteinä) valtiovarainministeriöön sähköisesti ([email protected]):

Valtionavustusta saaneet

 • allekirjoitettu maksatushakemus
 • hankkeen tai projektin avustuspäätöksen mukaiset tuotokset sekä niihin liittyvä dokumentointi
 • kirjanpidon raportti avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustannusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta
 • hankkeen tai projektin loppuraportti

Valtion virastot ja laitokset

 • Hankkeen tai projektin avustuspäätöksen mukaiset tuotokset sekä niihin liittyvä dokumentointi
 • Kirjanpidon raportti avustuksen kohteena olevan työn aiheuttamista kustannuksista sekä työn kokonaiskustannusten että valtiovarainministeriön avustamien kokonaisuuksien osalta
 • Hankesalkkutason raportti,
 • Hankkeen tai projektin loppuraportti

Viestin otsikosta on löydyttävä seuraavat tiedot:

 • hankkeen diaarinumero,
 • tieto onko kyseessä ”PTV”, ”tunnistus” vai ”muu”
 • maininta: ”hankkeen päättäminen”

(esim. VM/1234/02.02.03.04/2017 PTV hankkeen päättäminen)

Loppuraporttipohja (docx, päivitetty 27.6.2017)

Avustuksen laskutus

Valtiovarainministeriö tarkistaa hankkeiden ja projektien tulosten toteutumisen sekä toimitetut raportit ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Valtiovarainministeriö tekee maksatuspäätöksen tai päätöksen maksatushakemuksen hylkäämisestä. Maksatus tapahtuu suoraan päätöksen perusteella avustuksen saajille. Jatkossa valtionavustuksen saajat eivät enää toimita maksatuspäätöksen perusteella laskuja valtiovarainministeriöön. Menettelytapaa noudatetaan kaikkien valtionavustusta saaneiden osalta ja valtiovarainministeriö pyytää 1.7.2017 jälkeen toimitettuihin laskuihin hyvityslaskut.

Valtion virastot ja laitokset voivat lähettää laskun sen jälkeen kuin valtiovarainministeriö on tarkistanut ja hyväksynyt projektin tai hankkeen tuotokset ja loppuraportin. Ennen tarkistusta lähetettyihin laskuihin pyydetään hyvityslaskut.

Valtiovarainministeriö ottaa vastaan ainoastaan verkkolaskuja. Katso verkkolaskutusosoite ministeriön verkosivuilta. Lisätietoja maksatukseen liittyvissä asioissa: Marja Lampola, marja.lampola(at)vm.fi, p. 02955 30011.

Valtionavustuksen maksatushakemuspohja (päivitetty 28.6.2017)