FI SV

"KaPA-laki"

Lain virallinen nimi on laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Laki astui voimaan 15.7.2016.

Lisäksi 15.7.2016 astui voimaan Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016). Asetus sisältää täsmentäviä säännöksiä hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, palvelujen tuottajista sekä yksityisten oikeudesta käyttää asetuksella säädettäviä tukipalveluja.

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.

Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä.

Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä.

Taustalla ovat Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa (KaPA) kehitettävät digitaalisten palvelujen infrastruktuuria edistävät tukipalvelut ja nykyisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuotantovastuiden tarkennus palveluarkkitehtuurin mukaisiksi.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, sami.kivivasara(at)vm.fi, p. 02955 30023

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, eeva.lantto(at)vm.fi, p. 02955 30515

Tarkastaja Pirre Korhonen, pirre.korhonen(at)vrk.fi, p. 02955 35004

KaPA-asiakaspalvelu, kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

esuomi.fi

Liitteet

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)

Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016)

HE 59/2016

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö 13/2016

Kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen kirje 29.6.2016

KaPA-laki pähkinänkuoressa

Mitä KaPA-laki muuttaa - Ladattavat kuvat

Palveluväylä

Palvelunäkymät

Palvelutietovaranto

Asiointivaltuudet

Tunnistus