FI SV

Hallinnon yhteisten sähköisten tukipalvelujen käyttövelvoitteet

Seuraavat julkisen hallinnon organisaatiot ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön hallinnon yhteiset sähköiset tukipalvelut:

 • valtion hallintoviranomaiset
 • valtion virastot
 • valtion laitokset
 • valtion liikelaitokset
 • kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä
 • tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet

Tukipalvelu on otettava käyttöön, kun se on käytettävissä ja vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus on päättynyt.

Väestörekisterikeskus (VRK) vastaa seuraavista palveluista:

(Klikkaa palvelun nimeä päästäksesi tarkempaan kuvaukseen ja ohjeistukseen.)

Palveluväylä
Uudet, käyttöönotettavat palvelut tai vanhoihin palveluihin toteutettavat uudet integraatiot on tehtävä palveluväylään. Liittymiseen tähtäävät toimet on aloitettava viimeistään 15.7.2016.

Palvelunäkymät ja Palvelutietovaranto
Organisaatioiden on kuvattava palvelujaan koskevat tiedot palvelutietovarantoon ja tuotava rekisteritietojaan palveluväylän kautta palvelunäkymään viimeistään 1.7.2017.

Tunnistaminen
Organisaatioiden on otettava luonnollisen henkilön tunnistuspalvelu käyttöön viimeistään 1.1.2018.

Viestinvälityspalvelu
Kansalaisen asiointitilin korvaava viestinvälityspalvelu on otettava käyttöön viimeistään 1.7.2017.

Asiointivaltuudet
Asiointivaltuuspalveluun ei liity käyttöönottovelvoitetta.

Valtiokonttori vastaa aiemmin VETUMA-palveluun liittyneestä verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelusta. Se on otettava käyttöön viimeistään 1.1.2018. Katso Valtiokonttorin tiedote 12.5.2016.

Avoindata.fi –palvelu
Avoindata.fi -palveluun ei liity käyttöönottovelvoitetta. Sen tuottaminen siirtyy jatkossa Valtorista Väestörekisterikeskukseen.

Hallinnon karttapalvelu
Hallinnon karttapalveluun ei liity käyttöönottovelvoitetta. Maanmittauslaitos tuottaa hallinnon karttapalvelun, joka on tarkoitettu vain julkisen hallinnon viranomaisille.

Näin tukipalvelut otetaan käyttöön

Jokainen organisaatio vastaa itse siirtymisestään yhteisten sähköisten tukipalvelujen käyttäjäksi.

Käyttövelvollisuuden piiriin kuuluvien organisaatioiden on ilmoitettava palveluiden käyttöönottojen aikataulutavoitteet Väestörekisterikeskukselle viimeistään 31.10.2016. Käyttöönoton aikataulutavoitteista ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi tai liity.suomi.fi -lomakkeen kautta.

VRK aikatauluttaa käyttöönotot vuosille 2016–2017 ja pyrkii huomioimaan aikataulussa organisaatioiden toiveet ja suunnitelmat niille sopivista siirtymisajankohdista.

Poikkeusluvan hakeminen

Käyttövelvollisuudesta on mahdollista hakea poikkeusta vain, jos viranomaisen on

 • teknisistä,
 • toiminnallisista,
 • kustannustehokkuuteen tai
 • tietoturvallisuuteen

liittyvistä syistä välttämätöntä käyttää toiminnassaan tai sen osassa muuta palvelua.

Kuka vastaa kustannuksista

Tukipalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtion varoista ja tukipalvelun käyttö on käyttäjäorganisaatiolle maksutonta.

Käyttäjäorganisaatio vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat

 • palveluiden käytön aloittamisesta
 • omien järjestelmien sovittamisesta palveluiden käyttöön
 • palveluiden sisältämien tietojen ja toteutettujen liitosten ylläpidosta sekä
 • viestinvälityspalvelun kautta lähetetystä paperipostista.

Rahoitusta tukipalvelujen käyttöönottoon

Valtiovarainministeriö myöntää rahoitusta tukipalvelujen käyttöönottoon. Katso tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja

kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Palvelukohtainen esitysaineisto