FI SV

Pikaopas KaPA-lain täytäntöönpanoon

Hallinnon yhteisten sähköisten tukipalvelujen käyttöönotto pähkinänkuoressa

Käyttövelvoite

  • valtion hallintoviranomaiset
  • valtion virastot
  • valtion laitokset
  • valtion liikelaitokset
  • kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä
  • tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet
Palvelut siirtymäaikoineen

Väestörekisterikeskus tuottaa

Palveluväylä: littymiseen tähtäävät toimenpiteet aloitettava 15.7.2016

Palvelunäkymät: palvelutietovarantoon kuvatut palvelut ja rekisteritietoja palveluväylän kautta näkymiin viimeistään 1.7.2017

Palvelutietovaranto: palvelut oltava kuvattuna viimeistään 1.7.2017

Tunnistaminen: palvelu otettu käyttöön viimeistään 1.1.2018

Viestinvälityspalvelu: palvelu otettu käyttöön viimeistään 1.7.2017

Asiointivaltuudet: ei käyttöönottovelvoitetta

Valtiokonttori tuottaa

Verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu: otettava käyttöön viimeistään 1.1.2018, kun VETUMA-tunnistuksen maksamispalvelu poistuu.

Maanmittauslaitos tuottaa

Hallinnon karttapalvelu: ei käyttöönottovelvoitetta

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa

lomake.fi-palvelu: ei käyttöönottovelvoitetta

avoindata.fi-palvelu (siirtyy jatkossa Väestörekisterikeskukseen): ei käyttöönottovelvoitetta

Poikkeusluvan hakeminen

Haetaan Väestörekisterikeskukselta, kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Käyttöoikeus

Julkisen hallinnon viranomaiset, myös käyttövelvoitteen piirissä olevat: oikeus käyttää tukipalveluja lakisääteisen tehtävän hoitamiseen.

Kunnalliset viranomaiset: oikeus käyttää tukipalveluja myös muissa kuin lakisääteisissä tehtävissä.

Muut julkista tehtävää hoitavat organisaatiot: käyttöoikeudesta päättää kyseisen palvelun tuottaja.

Yksityiset organisaatiot: oikeus käyttää seuraavia

Rahoitusta palvelujen käyttöönottoon

Tutustu ohjeisiin tarkemmin täällä.

Käytännön apua

liity.suomi.fi

kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi