Keskushallinnon uudistus tähtää pysyvään muutokseen toimintatapoja kehittämällä

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa sovittiin käynnistettäväksi valtion keskushallinnon uudistus. Keskushallinnon uudistamisen muutosohjelman valmisteluryhmä asetettiin 18.11.2016. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen tehtävänä oli valmistella uudistuksen muutosagenda. Muutosagenda valmisteltiin eri kärkihankkeissa ja reformeissa saavutettujen tulosten ja valtiovarainministeriön muiden hallinnon kehittämishankkeiden pohjalta. Kyseessä on strategisesti kokoava uudistus, jossa pyritään varmistamaan valtioneuvoston ja valtionhallinnon tuloksellinen toiminta tulevaisuuden digitaalisen hallinnon ohjauksessa ja toteuttamisessa. Lisäksi ohjelmaan kytkeytyi valmiuspäällikkökokouksen ja Turvallisuuskomitean valmistelema valtion keskushallinnon varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoimintaa koskeva osahanke.

Valtiovarainministeriö päätti 27.6.2019 asettaa valtion keskushallinnon uudistuksen muutosohjelmalle poikkihallinnollisen ohjausryhmän toimikaudeksi 1.8.2018-31.3.2019. Ohjausryhmä tehtävänä oli vastata uudistuksen muutosagendan toimeenpanon ohjauksesta ja etenemisen seurannasta, periaate-ehdotusten käsittelystä sekä laadittujen selvitysten hyväksynnästä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta (asettamispäätös 28.6.2019) Ohjausryhmän sihteeristönä toimi valtiovarainministeriön hallintopolitiikan osastojen ja valtioneuvoston kanslian virkamiehistä koostuva valmisteluryhmä. Virasto 2020-luvulla selvitystyöhön asetettiin erillinen poikkihallinnollinen työryhmä, jota keskushallinnon muutosohjelman ohjausryhmä ohjasi.

Muutosohjelmassa on kehittämistyötä tehty seuraavien osa-alueiden parissa:

1 Virasto 2020-luvulla selvitystyö

Selvitystyön tavoitteena oli tunnistaa virastomuotoon liittyvät uudistustarpeet ja laatia kehittämisehdotukset valtion virastojen ja laitosten toiminnallisen joustavuuden lisäämiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi.
(Virasto-2020-luvulla loppuraportti 20.3.2019)

2 Organisaatiomuodon valintaperiaatteet valtiolla

Osana keskushallinnon muutosohjelmaa on valmisteltu valtiovarainministeriön suositukset organisaatiomuodon valinnasta yhtiöiden, valtion liikelaitosten, talousarvion ulkopuolisten rahastojen, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten ja säätiöiden osalta. (Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet harkittaessa yhtiöittämistä ja muita organisaatiomuotoja)

3 Valtion uudet yhteiset ohjausmallit

Pääministeri Sipilän hallituskaudella valtion uusia yhteisiä ohjausmalleja on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksessa, sen osana toteutetussa Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) lainsäädäntö- ja toimeenpanohankkeissa sekä digitalisaation ohjausmallin suunnittelussa ja toteutuksessa.

4 Valtioneuvoston yhtenäisyys

Valtioneuvoston yhtenäisyys -osa-alueen tavoitteena oli keskustella valtioneuvoston yhtenäisyyttä edistävistä toimintamalleista ja menettelytavoista sekä luoda edellytyksiä jatkotyölle seuraavalle hallituskaudelle. Muutosohjelma tuli yhteensovittaa valtioneuvoston kanslian asettaman, hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen kanssa (nk. Pakuri-hanke).
Pakuri-hankkeen suositukset (31.1.2019)
Rolf Alterin selvitys Valtioneuvoston ytimen toiminnasta (8.4.2019, englanniksi)

5 Valmius, varautuminen ja turvallisuus –osahanke

Valmius, varautuminen ja turvallisuus (VVT) –osahankkeen tavoitteena oli päivittää ja optimoida keskushallinnon varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoiminnan roolit ja yhteistyömallit sekä laatia toimintatapamalli ja mahdolliset esitykset valtioneuvoston ohjesäännön sekä muiden säännösten muutostarpeista.

Tutustu tarkemmin keskushallinnon uudistuksen muutosohjelman loppuraporttiin
(25.3.2019)

Tutustu myös muutosohjelman 1. vaiheessa valmisteltuihin videoihin:

  • Digitalisaation ohjausmallin toimeenpano. Katso video (2 min.)
  • Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto – uudenlaisen virastomallin toimeenpano.
  • Maakuntien ohjaukseen liittyvät poikkihallinnolliset toimet
  • Valtioneuvoston kehittämistyöryhmän esitysten toimeenpano
    • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. Katso video (3,5 min.)

Tutustu tarkemmin:


Keskushallinnon uudistuksen aiemmat vaiheet:

Keskushallinnon virastorakenneselvitys 2014

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Hanna-Maria Paakkolanvaara  puh. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi