Kiinteistöverouudistus

Selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi maapohjan hinnat ovat eriytyneet alueellisesti ja rakennustyyppejä on tullut lisää sen jälkeen, kun nykyinen järjestelmä on otettu käyttöön. Kiinteistöverotuksen arvostamisudistuksen ensisijaisena tavoitteena on korjata verotusarvojen jälkeenjääneisyydestä johtuva epätasavertaisuus. 

 

 

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus siirtyy. Hallitus on arvioinut, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta.

Lue tiedote: Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus siirtyy (2.9.2022)

Hallituksen esityksen valmisteluun liittyvää materiaalia

Tutustu pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella tehtyyn valmistelumateriaaliin. 

Lisätietoja: 

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Apulaisjohtaja Päivi Jäske, Verohallinto, puh. 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi