Kohti verkostojen verkostoa

 

Valtionhallintoon on syntynyt viime vuosina monia hallinnolliset rajat ylittäviä verkostoja, joissa erilaisissa ammatillisissa rooleissa toimivat virkamiehet ovat lähteneet hakemaan tukea toisistaan ja rakentavat uutta kyvykkyyttä ratkaista rajat ylittäviä ongelmia yhdessä. Työ 2.0 on tunnistanut erityisesti alla kuvatut verkostot sellaisiksi, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on fiksujen toimintatapojen edistämisen kannalta tärkeää (Työ 2.0 –kummeja olemme parhaillaan lähdössä kokoamaan):

Yhteistä syntyneille verkostoille on, että ne ovat syntyneet aidosta tarpeesta siirtyä organisaatiokeskeisestä tavasta tehdä asioita kohti asiakaskeskeistä toimintatapaa. Verkostoissa toimijoilla on myös lähtökohtaisesti vahva halu toimia yhteiseksi hyväksi eli jakaa osaamistaan ja työpanostaan myös oman organisaationsa ulkopuolelle. Arvokasta porukkaa siis!

 

Nyt on korkea aika saattaa verkostoissa toimijat myös tietoisiksi toisistaan! Kohti verkostojen verkostoa –tapaamisessa Sinulla on mahdollisuus

  • kertoa muille oman verkostosi toiminnasta
  • kuulla, minkälaisten asioiden parissa muissa verkostoissa työskennellään
  • löytää verkostojen välisiä synergioita
  • antaa panoksesi yhteiseen pohdintaan siitä, miten verkostot ja viralliset, pysyvämmät rakenteet voisivat vielä nykyistä paremmin hyötyä toinen toisistaan.

Ilmoittaudu siis mukaan 14.5. mennessä oheisesta linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/96247C208338B186.par

 

Tapaaminen pidetään 30.5. klo n. 12-17 Helsingissä, pitopaikka varmistuu myöhemmin.

 

Lisätietoja: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Verkostoterveisin,

Virpi, Leena, Juha-Petri ja Niina