FI SV

Kokeiluun ilmoittautuminen

Valtiovarainministeriö kutsuu kiinnostuneet kunnat ja niiden yhteistyökumppanit mukaan digikuntakokeiluun. Kokeiluun voi ilmoittautua kahdessa roolissa: kokeilijana tai vaikuttajana. Sama kunta voi toimia sekä kokeilijana, että  vaikuttajana ja  olla mukana kokeilemassa useampaa aihetta.

Ilmoittaudu mukaan!

1. Tule mukaan jakamaan kokemuksia jo toteutetuista toimintatapojen uudistamisista, joissa on hyödynnetty digitalisaatiota ja joista on osoitettavissa kustannussäästöjä. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä alla olevien ilmoittautumislinkkien takana olevat lomakkeet.

2. Onko kunnassasi potentiaalia toimintatapojen kehittämiselle digitalisaatiota hyödyntämällä? Onko kunnassasi tunnistettavissa kehittämistoimia, joita voisi kehittää kokeillen?  Ilmoittaudu  mukaan kokeilijaksi ja saat kehittämisponnistukselle  valtakunnallisen Digikuntakokeilijaverkoston tuen sekä asiantuntijoita viemään muutosta kunnassasi eteenpäin.

Mukaan toivotaan monipuolisesti erilaisia kuntia, kuntaryhmiä sekä kuntien ja muiden toimijoiden yhteishankkeita. Tarkoituksena on oppia muiden tekemästä kehitystyöstä ja viedä eteenpäin tarvelähtöisiä kokeiluja.

Ilmoittautumisten perusteella muodostetaan kaikille yhteinen digikehitysverkosto ja tuodaan samantapaisia asioita kokeilevia kuntia yhteen. Tarkoitus on löytää kokeilujen tueksi tarvittava osaaminen sekä käytännön kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta tukea toimintatapojen muutoksen johtamista. Hankkeessa verkostoidutaan, mentoroidaan ja sparrataan sekä toteutetaan vuorovaikutteista työskentelyä yhteisissä tapaamisissa. Keskeisessä osassa on myös kustannussäästöjen löytäminen ja laskeminen sekä hyvien mallien skaalaaminen kuntakentällä.

Mukaan lähtevien vaikuttajien ja kokeilijoiden on oltava sitoutuneita jakamaan verkostolle kokeilunsa tulokset, onnistumiset, epäonnistumiset, tietoa sekä avointa dataa. Myös digikuntakokeilun yhteisessä viestinnässä ja tilaisuuksissa kerrotaan kokeilujen etenemisestä ja tuloksista.

Lähde kokeilemaan toimintakulttuurin muutosta – digitalisaation tuella!

Ideat, kysymykset ja lisätietoa:

Projektikoordinaattori Maria Vuorensola, puh 02955 30205

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122