Laadukas arkkitehtuurityö on osa digitalisaatiota

Digitalisaatio tarkoittaa toiminnan uudistamista ja kehittämistä tietotekniikan keinoin. Tässä arkkitehtuurityöllä ja -informaatiolla on keskeinen rooli. Arkkitehtuurin tarjoaman viitekehyksen avulla voidaan laatia tarvittavalla tarkkuudella kuva toiminnan luonteesta, sisällöstä ja liitynnöistä. Arkkitehtuurin olemassaolo auttaa sekä nykytilan analysoinnissa että muutoksen läpiviennissä. 

Tieto on noussut keskeiseen asemaan julkisessa hallinnossa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Monet yksityiset yritykset tekevät liiketoimintaa tiedolla ja myös julkisen hallinnon toiminta nojaa vahvasti tietoon. Kuitenkin tieto on pitkään ymmärretty vain tietojärjestelmien osana, ei itsenäisenä tai erillisenä entiteettinä. Julkisessa hallinnossa on vahva tahtotila avoimen tiedon tarjoamiseen ja hyödyntämiseen. ”Tietoa kysytään vain kerran” periaate on esitetty myös Euroopan unionin tasolla. Arkkitehtuurityön menettelyt tarjoaa keinot tiedon hallintaan, määrittelyyn ja hyödyntämiseen.

Digitalisaation hyödyntämisessä pitää lähteä siitä, että mahdollisimman moni asia hoituu automaattisesti palveluiden ja järjestelmien välisenä tiedonvaihtona. Tämä edellyttää merkittävää muutosta totuttuun tapaan, jossa yksi virasto hoitaa yhden asian alusta loppuun. Digitalisaatio muuttaa koko taloutta ja yhteiskunnan rakenteita yhtä radikaalisti kuin teollistuminen aikoinaan. Laadukas arkkitehtuurityö ja -informaatio on keino edistää ja hallita digitalisaatiota.

Tutustu tarkemmin:

Puheenvuoro hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien tärkeydestä digitalisaatiossa

Lisätietoja:

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039