FI SV EN

Kokonaisarkkitehtuuri digitalisaatiossa

Kokonaisarkkitehtuuri on strategian käytäntöön panoa. Kokonaisarkkitehtuuri antaa menetelmän, välineet ja johdonmukaisen työskentelytavan, jolla strategiset tavoitteet saadaan konkretisoitua aina toimenpiteisiin asti. Tavoitteita ja muutosvoimia ymmärretään paremmin sopivien kuvausten avulla, tavoitetila voidaan kuvata tarvittavalla tarkkuustasolla, nykytilaa analysoimalla määritellään tarvittavat muutokset ja lopulta hankesalkun projektit toteutetaan arkkitehtuuriohjauksen avulla tehokkaasti ja hyödyt maksimoiden.

Digitalisaatio tarkoittaa toiminnan uudistamista ja kehittämistä tietotekniikan keinoin. Tässä kokonaisarkkitehtuurilla on keskeinen rooli. Sen tarjoaman viitekehyksen avulla voidaan laatia tarvittavalla tarkkuudella kattava kuva toiminnan luonteesta, sisällöstä ja liitynnöistä. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa sekä nykytilan analysoinnissa että muutoksen läpiviennissä.

Tieto on noussut keskeiseen asemaan julkisessa hallinnossa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Monet yksityiset yritykset tekevät liiketoimintaa tiedolla ja myös julkisen hallinnon toiminta nojaa vahvasti tietoon. Kuitenkin tieto on pitkään ymmärretty vain tietojärjestelmien osana, ei itsenäisenä tai erillisenä entiteettinä. Julkisessa hallinnossa on vahva tahtotila avoimen tiedon tarjoamiseen ja hyödyntämiseen. ”Tietoa kysytään vain kerran” periaate on esitetty myös EU tasolla. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa välineet ja menettelyt tiedon hallintaan, määrittelyyn ja hyödyntämiseen.

Digitalisaation hyödyntämisessä pitää lähteä siitä, että mahdollisimman moni asia hoituu automaattisesti taustalla. Tämä edellyttää merkittävää muutosta totuttuun tapaan, jossa yksi virasto hoitaa yhden asian alusta loppuun. Digitalisaatio muuttaa koko taloutta ja yhteiskunnan rakenteita yhtä radikaalisti kuin teollistuminen aikoinaan. Kokonaisarkkitehtuuri on keino edistää ja hallita digitalisaatiota.

Lisätietoja:

Puheenvuoro hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien tärkeydestä digitalisaatiossa

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039