Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Uusimmat kolumnit

Projektiasiantuntija Riina Rinta-aho, projektiasiantuntija Mette Vuola, neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, korkeakouluharjoittelija Minna Virsu:
Yhteinen arki ja yhteinen asiakas

29.11.2023 9.47
VM
Kuvassa vasemmalta oikealle Minna Virsu, Riina Rinta-aho, Mette Vuola ja Jaana Salmi
Lahdessa ja Lappeenrannassa avattiin valtion viranomaisten yhteiset palvelupisteet kesäkuussa 2023. Ne ovat osa valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkkohanketta, jossa valtion käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. Kyseessä on merkittävä toiminnan ja tilojen käyttöön liittyvä muutos sekä virastojen henkilöstölle että asiakkaille, kirjoittavat Riina Rinta-aho, Mette Vuola, Jaana Salmi ja Minna Virsu.

Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen
Yhteistyöllä kohti vastuullisempaa ja tehokkaampaa valtionhallintoa

27.11.2023 9.08
VM
"Me valtiovarainministeriössä edistämme valtionhallinnon välisen yhteistyön tiivistämistä ja uusia työn tekemisen tapoja. Tiiviimmällä, eri ministeriöiden ja virastojen rajat ylittävällä yhteistyöllä voimme vähentää päällekkäistä työtä ja säästää yhteisiä verovaroja", kirjoittaa kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen.

Valtiovarainministeri Riikka Purra:
Suomi on vaarassa joutua EU:n finanssipoliittiselle tarkkailuluokalle

23.11.2023 12.55
VM
Valtiovarainministeri Riikka Purra.
"Euroopan komission arvio vahvistaa, että Suomen julkisen talouden tilanne ei ole hyvä: alijäämä ylittää kolmen prosentin viitearvon ensi vuonna, ja velka jatkaa kasvamistaan", kirjoittaa valtiovarainministeri Riikka Purra.