Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Uusimmat kolumnit

Hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila:
Verolainsäädännön valmistelu perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen

19.10.2021 9.13
VM
Hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila.
"Millaista verolainsäädännön valmistelu on? Se on vuorovaikutteista dialogia, jossa eri osapuolten näkemykset pyritään sovittamaan yhteen siten, että näkemys muuntuu yhteiseksi prosessin aikana", kirjoittavat hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila.

Erityisasiantuntija Ulla Suomela ja neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen:
Valtionavustukset ovat merkittävä rahoitusinstrumentti kunnille

28.9.2021 12.53
VM
Ulla Suomela ja Jani Heikkinen
"Yksi tunnistetuista kehityskohteista on vaikuttavuuden lisääminen valtionavustustoiminnassa. Uudessa toimintamallissa avustusten yhteiskunnallinen tarve ja vaikuttavuus asetetaankin toiminnan lähtökohdaksi. Vaikuttavuutta saadaan lisättyä rahoittamalla laajempia, pidempiaikaisempia ja monialaisempia kokonaisuuksia", kirjoittavat erityisasiantuntija Ulla Suomela ja neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko:
Suomi nousee vahvalla, pitkäjänteisellä ja kestävällä kasvulla

28.9.2021 8.25
VM
Annika Saarikko.
"Suomen talouden vahvan pitkäjänteisen kasvun sampo voi löytyä vihreän talouden rakennemuutoksesta. Ilmastonmuutoksen torjunta ja tuotannon uudistuminen luonnon kestokyvyn mukaiseksi luovat valtavan uuden globaalin kysynnän, johon Suomessa on vastauksia", kirjoittaa valtiovarainministeri Annika Saarikko kolumnissaan.