Korkeakouluharjoittelija (viestintä), kaksi paikkaa

Oletko etsimässä yhteiskunnallisesti mielenkiintoista ja vaikuttavaa harjoittelupaikkaa syksyksi 2022? Etsimme valtiovarainministeriöön kahta korkeakouluharjoittelijaa viestintäpainotteisiin tehtäviin valtiovarainministerin esikuntaan ja valtiovarainministeriön viestintäyksikköön. 

Tehtävien kuvaus

Toinen harjoittelu sijoittuu valtiovarainministerin esikuntaan, johon kuuluu hänen poliittiset avustajansa ja sihteerit. Osana esikuntaa osallistut ministerin päivittäisviestintään ja sen kehittämiseen. Esikunnassa harjoittelijan tehtäviin kuuluu visuaalisen viestinnän ja sosiaalisen median kanavien käyttöä sekä muita avustavia tehtäviä. 

Toinen harjoittelu sijoittuu viestintäyksikköön, joka vastaa valtiovarainministeriön viestinnän johtamisesta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Viestintäyksikössä pääset esimerkiksi kirjoittamaan tiedotteita, ylläpitämään ulkoisia- ja sisäisiä verkkosivuja, avustamaan tilaisuuksien järjestämisessä, viestimään sosiaalisessa mediassa, videoimaan ja valokuvaamaan sekä vastaamaan median yhteydenottoihin.

Tehtävissä pääset oppimaan myös sidosryhmäyhteistyöstä sekä verkostoitumaan julkishallinnossa. Arvostamme ihmisiä, joita yhdistää halu kehittyä, kyky luoda uutta sekä tahto menestyä tulevaisuuden haasteissa. 

Hakijalta odotamme

Hyvän pohjan harjoittelulle tarjoavat esimerkiksi viestintä-, yhteiskunta- tai hallintotieteellisten aineiden opinnot sekä aito kiinnostus ja motivaatio ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Toivomme harjoittelijalta hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä hyvää paineensietokykyä. Sosiaalisen median tuntemuksesta sekä visuaalisen viestinnän työkalujen hallinnasta on hyötyä tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. 

Tehtävään valittavan hakijan tulee olla opiskelija.

Ajankohta ja kesto: 1.8.2022 - 31.10.2022 tai sopimuksen mukaan
Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1400-1450 euroa kuukaudessa
Harjoittelijoiden määrä: 2
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu ei edellytä yliopiston harjoittelutukea. 
Sijainti: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Julkaisupäivä: 3.5.2022
Viimeinen hakupäivä: 18.5.2022 
Ilmoituksen lisätiedot: Ilmoitathan hakemuksessa kummasta tehtävästä olet ensisijaisesti kiinnostunut. Lisätietoja harjoittelusta antaa erityisasiantuntija Aura Sipura ([email protected]).

Lue meistä lisää vm.fi.
Millaista on olla harjoittelijana valtiovarainministeriössä? 

Turvallisuusselvitys: Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen [email protected] 18.5.2022 mennessä.