Korkovähennysrajoitus

Valtiovarainministeriö valmistelee elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamista. Taustalla on EU:n veronkiertämisen estämistä koskeva direktiivi, jonka Suomi panee täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä.

Tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenovähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista. Veropohjan rapautumisella tarkoitetaan sitä, että verotettavan tulon määrä järjestellään verosuunnittelun keinoin mahdollisimman pieneksi.

Yritysten korkovähennysten rajoittamisesta 32 lausuntoa (uutinen 27.2.2018)

Kysymyksiä ja vastauksia korkovähennysrajoituksesta (25.1.2018)

Korkovähennyksiin ehdotetaan uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa (uutinen 19.1.2018)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija 
VM, Vero-osasto / VO, Elinkeinoverotusyksikkö 0295530398