Korkovähennysrajoitus

Hallitus esittää korkomenojen vähennysrajoituksen laajentamista.

Tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenovähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista. Veropohjan rapautumisella tarkoitetaan sitä, että verotettavan tulon määrä järjestellään verosuunnittelun keinoin mahdollisimman pieneksi.

Korkovähennyksiin uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa (tiedote 27.9.2028)

Kysymyksiä ja vastauksia korkovähennysrajoituksesta (25.1.2018, päivitetty 27.9.2018)

Yritysten korkovähennysten rajoittamisesta 32 lausuntoa (uutinen 27.2.2018)

Korkovähennyksiin ehdotetaan uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa (uutinen 19.1.2018)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Vero-osasto / VO, Elinkeinoverotusyksikkö 0295530398