Koronavirukseen varautuminen

Valtiovarainministeriö seuraa tiivisti koronavirustilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Valtiovarainministeriön virkamiehet antavat medialle tarvittaessa lisätietoja koronaviruksen vaikutuksista.

Tiedustelut koronaviruksen vaikutuksista

Kansalaisille suunnattu Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleisneuvontaa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin kello 8−21 ja lauantaisin kello 9−15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 535 535.

Katso myös

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista (valtiovarainministeriön vastuualueella)

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta (valtioneuvosto.fi)

Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)

Valmiuslaki, poikkeusolojen asetukset, määräykset ja säädökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 4.6.2020 13.00