Koronavirukseen varautuminen

Valtiovarainministeriö seuraa tiivisti koronavirustilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Valtiovarainministeriön virkamiehet antavat medialle tarvittaessa lisätietoja koronaviruksen vaikutuksista.

Tiedustelut koronaviruksen vaikutuksista

Katso myös

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista (valtiovarainministeriön vastuualueella)

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta (valtioneuvosto.fi)

Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)