Koronavirus

Valtiovarainministeriö on seurannut tiivisti koronavirustilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta saa jatkossa ohjeita ja ajankohtaista tietoa koronaviruksesta.

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta (valtioneuvosto.fi)

Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)