Kunnan organisaation toimivuus

Monimuotoiset tuotantotavat asettavat omat vaatimuksensa toiminnan ja talouden kokonaisvaltaiselle johtamiselle ja ohjaamiselle.

Kunnissa on uudistettu aktiivisesti organisaatioita ja rakenteita palvelujen järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelutuotannon organisointitavat ovat monimuotoistuneet ja palvelujen järjestäjä (tilaaja) ja tuottaja ovat usein eriytyneet. Kunnan oman tuotannon ja kuntien yhteistyöorganisaatioiden lisäksi tuottajatahoina voi olla yksityisiä yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä. Kunnan omaa palvelutuotantoa on yhtiöitetty ja liikelaitostettu. Palvelujen organisoiminen sektorirajat ylittäen kuntalaisten elämänvaiheiden mukaisesti on myös yleistynyt. 

Monimuotoiset tuotantotavat asettavat omat vaatimuksensa toiminnan ja talouden kokonaisvaltaiselle johtamiselle ja ohjaamiselle. Selkeät vastuualueet ja toimiva konserniohjaus ovat tuloksellisuuden kannalta välttämättömiä. Kunnanhallituksen ja lautakuntien toiminnan ja toimielinten roolien tulee vastata uusia tuotantotapoja.

Sopimus-, tuotteistamis- ja kustannuslaskentamallit ovat konkreettisia välineitä esimerkiksi tilaaja-tuottaja-toimintatapaa varten. Malleja tulee kuitenkin soveltaa kunkin kunnan omien erityispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kuntaesimerkkejä

Oulu

”Mitä me olemme tehneet Vantaalla”, kaupunginjohtaja Kari Nenosen puheenvuoro 2.12.2014