FI SV EN

Kuntien tuottavuus

Tyttö laskee. Kuva: Adam Haglund / Gorilla.

Kuntien paineet tehostaa toimintojaan kasvavat, kun väestö ikääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy ja sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitaan entistä enemmän.

Kuntien tuottavuutta on tarpeen lisätä, jotta voidaan turvata palvelujen saatavuus ja hidastaa kuntien menojen kasvua. Hyvinvointipalvelujen tuottavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen on keskeistä, kun ratkaistaan kuntatalouden ja koko julkisen talouden kestävyysongelmaa. Toiminnan tuloksellisuus tarkoittaa, että samalla kun toimitaan taloudellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti ja vaikuttavasti.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti yhdessä valtion eri toimijoiden, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyön kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämistyötä sekä luoda sille yhteistä käsite-, arviointi- ja tietopohjaa.

Kuntien tuottavuuden parantaminen edellyttää kunnissa laaja-alaista ja suunnitelmallista toimintaa. Kunnat voivat oppia toistensa hyvistä käytännöistä ja tehostaa palveluntuotantoaan. Kuntia kannustetaankin jakamaan parhaita käytäntöjä ja ottamaan niitä käyttöön yli kunta- ja sektorirajojen. 

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä on asetettu ajalle 1.2.2012 - 31.12.2014

Koordinaatioryhmän työtä edelsi 20 suurimman kaupungin tuottavuushanke vuosina 2009 - 2011.

Muualla verkossa

Kuntaliiton tuloksellisuus-sivu

Kuntapolitiikan linja

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122