Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

 

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista on voimassa 5. tammikuuta alkaen aina vuoden 2016 loppuun asti.Tasavallan presidentti vahvisti kuntakokeiluja koskevan lain tiistaina 30. joulukuuta 2014.

Kokeilukunnat saavat vapaammat kädet toimia, kun valtio vähentää lakisääteisiä velvoitteita ja keventää suositusten soveltamiskäytäntöjä. Kun kokeilukausi päättyy, arvioidaan miten ratkaisuja voitaisiin vakinaistaa ja laajentaa kaikkiin kuntiin.

Kokeiluihin osallistuu 16 kuntaa tai selvitysalueen kuntaryhmää, yhteensä 57 kuntaa. Kunnat ovat hyväksyneet kokeilusopimukset, joissa tarkennetaan kokeilukohteet kunta- ja kuntaryhmäkohtaisesti.

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Tiedote 30.12.2014: Uudentyyppisten toimintamallien kokeilu kunnissa alkaa