Hankkeessa mukana olevat henkilöt


kuntakokeilut

Kuntakokeilujen koordinaatioryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Jouttimäki Riitta-Maija hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pihkala Jussi opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hynynen Raija asuntoneuvos ympäristöministeriö Jäsen
Felt Teija työmarkkinaneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Nyyssölä Saara erityisasiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Jäsen
Koskela Satu johtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Ukkonen Jarmo johtaja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Jäsen
Rantamäki Juhani hallintojohtaja Kansaneläkelaitos Jäsen
Koski Arto erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Höök Marita ylitarkastaja Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntija
Rautalahti Katariina johtaja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jäsen
Toiviainen Hanna suunnittelupäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jäsen
Majuri Tuula lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija
Karvinen Esa johtaja Opetushallitus Jäsen
Karlsson Bob johtaja Opetushallitus Jäsen
Wallin Anna-Riitta lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija
Hiironniemi Silja johtava erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Välikangas Anne-Marie finanssineuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Savolainen Suvi ylitarkastaja valtiovarainministeriö Jäsen
Savioja Hannele neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Projektipäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Manssila Sonja projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen

Säädösvalmistelun koordinaatioryhmä 9.5.2014-10.9.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kouki Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Pönkä Marja-Riitta hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Koponen Ville hallitussihteeri ympäristöministeriö Jäsen
Korhonen Tiina ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Lahtinen Marja kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Wallin Anna-Riitta lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija

Projektiassistentti

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Wennäkoski Heli Projektiassistentti valtiovarainministeriö Jäsen