Ehdotuksia tulevaisuuden kuntapolitiikan vaihtoehdoiksi

Syksyn 2020 budjettiriihessä päätettiin kuntien tulevaisuustyön käynnistämisestä. Tehtävänä oli valmistella useita kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten. 

Tavoitteena on sellainen kuntapolitiikka, että kunnilla on myös tulevaisuudessa hyvät edellytykset järjestää palvelut, edistää asukkaidensa hyvinvointia ja varmistaa kuntatalouden kestävä pohja. 

Työstetyt toimenpide-ehdotukset muodostavat kokonaisuuksia. Niissä otetaan huomioon muun muassa seuraavat teemat:

  • kuntien rahoituspohjan ja tehtävien tasapaino ja kestävyys,
  • kuntien rooli ja itsehallinto, 
  • kuntien toimintatavat, yhteistyö ja kuntarakenne sekä 
  • valtion kuntiin kohdistama ohjaus eri muodoissaan.

Työn lopputulokset

Ehdotukset valmisteltiin mahdollisimman laajassa yhteistyössä

Yhtenä työn tavoitteena oli herättää keskustelua kuntapolitiikasta, käydä avointa keskustelua, lisätä vuoropuhelua eri näkökulmista sekä vahvistaa yhteisymmärrystä kuntapolitiikan kehittämisen lähtökohdista ja tarpeista. 

Valmistelusta vastasi kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja valmisteleva työryhmä ja sen kaksi valmistelujaostoa.

Miksi valmistelu käynnistettiin?

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan. Kuntien väliset erot ovat 2000-luvulla kasvaneet erityisesti väestörakenteen muutosten seurauksena. Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Toimintaympäristön muutokset ja kuntien eriytyminen aiheuttavat tarpeen pohtia kuntien tulevaisuuteen vaikuttavia pitkäjänteisiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla voidaan turvata kuntien edellytykset järjestää palveluita ja edistää asukkaidensa hyvinvointia kestävän kuntatalouden pohjalta myös tulevina vuosina.

Yhteystiedot

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122  


Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530066