Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet 2020–2023 har upprättats i samband med beredningen av den s.k. tekniska planen för de offentliga finanserna våren 2019. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammets betoning ligger på en granskning av kommunekonomins utvecklingsutsikter och statens åtgärder. Åtgärdernas verkningar har utvärderats ur hela kommunalekonomins perspektiv, med hänsyn till kommunstorleksgrupper och med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett av finansministeriet utsett sekretariat som inkluderar samtliga centrala ministerier som bereder lagstiftning som gäller kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar kommunalekonomin, samt av Finlands Kommunförbund. Förhandlingen mellan staten och kommunerna har förts i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet 2020-2023, våren 2019

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Kommunekonomiprogrammet för år 2019, hösten 2018

Kommunekonomiprogrammet 2019-2022, våren 2018

Kommunekonomiprogrammet för år 2018, hösten 2017

Kommunekonomiprogrammet 2018-2021, våren 2017 

Kommunekonomiprogrammet för år 2017, hösten 2016

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020, våren 2016

Kommunekonomiprogrammet 2016-2019, hösten 2015

Kommunekonomiprogrammet 2016–2019, våren 2015

 

 

Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530338  


Jussi Lammassaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530060  


Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Arto Salmela, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530377