Kuntatuottavuus ja tuloksellisuus

Tälle sivustolle on koottu tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamista koskevaa tietoa, jota on koottu valtiovarainministeriön asettaman kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmän toimesta. Tieto on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa kunnissa niiden kehittäessä toimintaansa, ei ainoastaan kuntaliitosten yhteydessä.

Kun kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu ja työyhteisöt ovat hyvinvoivia.

Tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja lievitetään kuntien menojen kasvuvauhtia. Väestön ikääntyminen, lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta, sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu sekä niukkenevat taloudelliset resurssit lisäävät kunnille paineita tehostaa toimintojaan.

Kuntien tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan laaja-alaista toimintaa ja erilaisia toimenpiteitä. Olennaista on toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta ja arviointi.

Kunnat voivat tehostaa palvelutuotantoaan oppimalla myös toistensa hyvistä käytännöistä. Tämän tueksi sivusto sisältää useita konkreettisia esimerkkejä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisesta. Hyviksi koetuista käytännöistä ja kokeiluista kannattaa oppia, vaikka muualla toteutettua mallia joutuukin muokkaamaan ja soveltamaan oman kunnan tarpeisiin.

Ajankohtaista

Peruspalvelujen saatavuus ja kustannukset-kuntakortti

Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuustyö vuosina 2012–2014 sekä tarpeet jatkossa

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä

Asettamispäätös

Hankkeen organisaatiokaavio

Tehtävät ja niiden aikataulu

Muualla verkossa

Kunnan kustannusrakenne-palvelu (Kuntaliiton sivuilla)

VATT:n tuottavuustutkimukset

Kuntaliiton Visionääri-uutiskirjeet

Seminaariaineistoja

Kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella - finanssineuvos Anne-Marie Välikangas

Mitä me olemme tehneet - kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki

Julkisen talouden suunnitelma, kuntatalousohjelma ja sotebudjettikehysjärjestelmä: yhtymäkohdat kuntatuottavuuteen ja -tuloksellisuuteen - talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö

Kuntatuottavuus- ja tuloksellisuustyön tarve ja painopisteet jatkossa - koordinaatioryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö

Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014

Päivi Laajala, valtiovarainministeriö

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä, Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa, Hanna Ahlgren-Leinvuo ja Anssi Vartiainen, Helsingin kaupunki

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen, Hannele Savioja, VM

Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuustoimenpiteitä koskevan kyselyn tulokset
Kuntakyselyn yhteenveto (pdf), Suvi Savolainen, VM

Sähköisen palvelun mahdollisuudet monituottajamallia toteutettaessa - prosessit tehokkaiksi ja mahdollisimman automaattisiksi. Case: sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, Sirkka-Liisa Olli, Oulun kaupunki

Tehokkain mahdollinen kirjasto: palvelua 24 h vuorokaudessa kustannuksia kohottamatta, Ritva Nyberg, Vantaan kaupunki

Kuntien tuottavuuden parantaminen rakennepoliittisessa ohjelmassa, Martti Hetemäki, VM

Päätössanat, Anne-Marie Välikangas VM

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi