Kuntien digikartoitus

Kuntien digikartoituksessa selvitettiin vuonna 2020 minkälaisia digipalveluita kunnat tuottavat kuntalaisille ja kunnassa elinkeinotoimintaa harjoittaville sekä miten palvelujen tuotanto on järjestetty.

E-kirjastopalvelut ja rakennetun ympäristön sähköiset lupapalvelut ovat yleisimpiä digitaalisia palveluja monessa kunnassa

Kartoituksessa selvitettiin, minkälaisia digipalveluita kunnat tuottavat kuntalaisille ja kunnassa elinkeinotoimintaa harjoittaville, kuten yrityksille sekä miten näiden palvelujen tuotanto on järjestetty. Lisäksi selvitettiin, onko digipalveluiden käyttöön tarjolla tukea ja löytyykö verkkosivustolta saavutettavuusseloste. Kartoituksessa tarkasteltiin kuntien julkisia verkkosivustoja ja niillä tarjottuja digipalveluja asiakkaan, palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tiedonkeruu tehtiin pääosin joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana.

Digikartoituksen keskeinen havainto on, että asukasluvultaan suuremmissa kunnissa digipalvelujen tarjonta on sekä määrällisesti runsaampaa että laadullisesti kehittyneempää. Digipalvelujen kehittyneisyys tarkoittaa mm. sitä, onko asiointiin tarvittavat lomakkeet mahdollista lähettää kunnalle sähköisesti ja onko sähköiseen asiointiin saatavilla tukea. Toinen havainto on, että mitä useampi kunta tarjoaa samaa digipalvelua, sitä kehittyneempi palvelu on. Kolmas havainto kertoo, että mitä vähemmän eri digipalveluita kunta tai muu palvelunjärjestäjä tarjoaa, sitä kehittyneempiä tarjotut palvelut ovat. Digipalvelujen tarjonnan ja digipalvelujen kehittyneisyyden näkökulmista kunnat ovat sitä samankaltaisempia, mitä suuremmista kunnista on kyse.

Ohjelmassa ei enää toisteta vastaavaa kartoitusta vaan seurataan ja hyödynnetään Suomen kuntaliiton toteuttamaa Kuntien digitalisaatiokartoitusta.

Lisätietoja

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208