Kannustinjärjestelmä vauhdittaa kuntien digitalisaatiota

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Valtiovarainministeriö jakaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin valtionavustusta, jota kunnat voivat hakea. Hankkeiden on oltava kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. 

Valtionavustus perustuu kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen. Siihen sovelletaan valtionavustuslakia. 

Hankkeita suunnitellessaan kuntien on hyvä huomioida myös se, mitä laki julkisen hallinnon sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (ns. digipalvelulaki) edellyttävät kunnilta. 

Vuosittaisista hakukohteista, -ajoista ja -ehdoista viestitään erikseen. 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Yhteystiedot

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530020   Sähköpostiosoite:


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530122   Sähköpostiosoite: