Kuntien ehdotukset poistettavista tehtävistä

Kunnat, niiden työntekijät ja luottamushenkilöt ovat voineet ehdottaa vähennettäviä tehtäviä, velvoitteita ja niiden osia. Kaikkiin kuntiin lähetettiin elokuussa 2015 tätä koskeva kysely.

Tarkoituksena on hyödyntää vastauksia jatkuvasti toimenpideohjelman valmistelun eri vaiheissa. Alkuvaiheessa kunnat voivat antaa ehdotuksia toimenpideohjelman valmistelua varten ja myöhemmin tarkentavaa suunnittelua varten.

Kyselyn tuloksista kertova tiedote

Kooste vastauksista

Ruotsinkieliset vastaukset

Kuntiin lähetetty kysely