FI SV

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Hallitus vähentää kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on osa hallituksen säästö- ja rakennepoliittista ohjelmaa.

Tarkoitus on myös ottaa käyttöön nykyistä tuloksellisemmat ja joustavammat toimintokohtaiset sekä sektorirajat ylittävät palveluprosessit. Hallitus edistää kunnissa kokeilukulttuuria ja kannustaa kuntia uudenlaisiin toimintatapoihin, jotka lainsäädäntö jo mahdollistaa. Tarvittaessa hallitus valmistelee myös kuntien kokeiluja varten tarvittavaa lainsäädäntöä. Kuntien tehtävien ohjausta ja valvontaa varten luodaan ministeriöille yhteiset periaatteet sekä sääntelypolitiikka.

Kuntien tehtävien ja velvoitten vähentäminen on osa hallituksen Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen -reformia. Myös valtiovarainministeriön käynnistämä Digikuntakokeilu on osa reformia.

Kuntien tehtäväreformi uudistuu ja laajenee (tiedote 17.2.2016)

Yhteystiedot

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas
puh. 02955 30020
etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
puh. 02955 30122
etunimi.sukunimi(at)vm.fi