Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman toteuttamisen koordinaatio- ja seurantaryhmä