Työryhmä ja valmistelujaostot

Toimenpidekokonaisuuksia valmistelevat työryhmä ja kaksi alajaostoa.

Työryhmän tehtävänä on 

  1. huolehtia kuntapolitiikan toimenpide-ehdotusten yhteensovituksesta ja esittää toimenpide-ehdotukset poliittiseen päätöksentekoon tarkoituksenmukaisessa aikataulussa,
  2. määritellä reunaehdot ja tarkastelutavat kuntien tulevaisuuden vaihtoehtoisten toimenpidekokonaisuuksien valmisteluun ja
  3. herättää keskustelua kuntien tulevaisuuden kannalta merkityksellisistä aiheista ja muutostekijöistä.

Jaostot laativat toimenpide-ehdotuksia oman aihepiirinsä osalta. Jaostot ovat 

  • kuntien rahoituksen ja tehtävien tasapainoa käsittelevä jaosto ja
  • kuntien roolia, itsehallintoa, rakenteita ja toimintatapoja käsittelevä jaosto.

Työn etenemistä voi seurata kunkin ryhmän omalla Hankeikkuna-sivulla. Sivuille pääsee alla olevista linkeistä.