Kysymyksiä ja vastauksia henkilötunnuksen uudistamisesta

Henkilötunnus

Yksilöintitunnus

Etärekisteröintimenettely

Henkilötunnuksen väärinkäytön ehkäiseminen

Lisätietoja:

Henriikka Tammes, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295160939