Laadinta- ja soveltamismääräykset

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Kehys- ja talousarvioesitysten laadintamääräykset ja -ohjeet

Yhdistelmä valtiovarainministeriön laadintamääräyksestä (VN/4842/2020, 30.4.2020) ja laadinnasta annetun valtiovarainministeriön määräyksen muuttamisesta (VN/4206/2023, 30.3.2023)

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta, julkisen talouden suunnitelman valmisteluun liittyvien kehys- ja muiden ehdotusten sekä valtion talousarvioehdotusten laadinnasta annetun valtiovarainministeriön määräyksen muuttamisesta, 30.3.2023

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta, julkisen talouden suunnitelman valmisteluun liittyvien kehys- ja muiden ehdotusten sekä valtion talousarvioehdotusten laadinnasta, 30.4.2020

Valtioneuvoston päätös valtiontalouden kehysehdotusten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista, 24.4.2003

Valtioneuvoston määräys valtion liikelaitosten kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta, 14.6.2007

Talousarvion tilijaottelun laadinta

Talousarvion tilijaottelun laadinta, varainhoitovuodet 2024-2026, 6.11.2023

Talousarvion soveltamismääräykset ja -ohjeet

Valtioneuvoston päätös asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen muuttamisesta, 30.11.2017

Valtioneuvoston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, ajantasainen versio, 15.11.2012

Valtioneuvoston päätös asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen muuttamisesta, 15.11.2012

Valtioneuvoston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, 3.1.2002

Valtioneuvoston päätös valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä annetun valtioneuvoston päätöksen kohdan 6.12. kumoamisesta, 29.12.2016

Valtioneuvoston päätös valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (luku 6.), 12.4.1995

Vuokrauksen käyttäminen valtion käyttöomaisuuden hankinnassa, 22.8.2005

EU:n neuvoston maksamaa matkakustannusten korvausta koskevat ohjeet

Vuoden 2011 alusta alkaen EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsitteleminen ja korvauskelpoisuuden tarkistaminen ovat siirtyneet valtiovarainministeriöstä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen, Palkeiden, tehtäväksi.

Palkeet

Muita ohjeita

Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuksen jatkovaiheet virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n (495/2005) täytäntöönpano ja valtion maksuperustelaki, 26.9.2005

Kirjanpitoyksikköpäätökset

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2013 (Valtiokonttorin tiedote 25.2.2013)

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 21.10.2014

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 3.2.2014

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 7.1.2014

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 20.12.2012

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 27.9.2012

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 26.3.2012

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 22.12.2011

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 26.8.2011

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 12.4.2011

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 29.10.2010

Kirjanpitoyksiköksi määrääminen 22.10.2010

Tilinpäätösmääräykset

Valtiovarainministeriön päätös virastojen ja laitosten välisten tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutusten eliminoinnista valtion tilinpäätöksessä annetun valtiovarainministeriön määräyksen kumoamisesta, 22.12.2020

Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista annetun valtiovarainministeriön määräyksen ja liitteen 4 muuttamisesta, 29.12.2022

Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista annetun valtiovarainministeriön määräyksen liitteen 2 muuttamisesta, 22.12.2020

Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista, 19.1.2016

Valtion tilinpäätöksen kaavat (excel), 29.12.2022

Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista annetun valtiovarainministeriön määräyksen ja liitteen 2 muuttamisesta sekä liitteen 19 lisäämisestä, 29.12.2022

Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista, 19.1.2016

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavat (excel), 29.12.2022

Valtiovarainministeriön määräys talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista annetun valtiovarainministeriön määräyksen ja liitteen 3 muuttamisesta, 29.12.2022

Valtiovarainministeriön määräys talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista, 19.1.2016

Rahaston tilinpäätöksen kaavat (excel), 29.12.2022

Yhteystiedot

Niko Ijäs, budjettineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Taloushallinto- ja oikeusyksikkö / TAOY 0295530170