Lausunnot ehdotukseen neuvoston direktiiviksi rajat ylittävien järjestelyjen ilmoittamisesta