FI SV

Maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutukset

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa toteutuessaan merkittävästi julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja yksittäisten kuntien taloutta. Uudistuksen sisältöä ja vaikutuksia kuntatalouteen kuvataan tarkemmin alueuudistus.fi-sivuilla.

Valtiovarainministeriö on valmistellut alueuudistus.fi -sivuille laskelmat maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksista. Laskelmissa kuvataan uudistuksen vaikutuksia koko kuntatalouteen, yksittäisiin kuntiin sekä eri kuntaryhmiin esitetyn uuden valtionosuusjärjestelmän mukaisesti.

Kuntatalousvaikutuslaskelmien tulkitsemisen tueksi valtiovarainministeriössä on valmisteltu valtionosuussimulaattori, jonka avulla kunnilla on mahdollisuus tarkastella uudistuksen vaikutuksia kunnan talouteen eri vuosina sekä arvioida kunnan omien päätösten vaikutuksia kunnan talouden tasapainoon uudistuksen jälkeen. Lisäksi ministeriö on valmistellut kuntien käyttötalouden kehityksestä kuntakohtaiset painelaskelmat, joiden avulla voidaan hahmottaa yksittäisen kunnan toimintakatteen ja verorahoituksen kehityksen suuntaa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen vuoteen 2025 asti.

Laskelmat on tarkoitettu kunnille apuvälineeksi maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten arviointiin. Laskelmia päivitetään uudistuksen valmistelun edetessä sekä laskelmien pohjana käytettyjen tilastotietojen ja ennusteiden päivittyessä.

Laskelmat ja lisätietoa uudistuksen kuntatalousvaikutuksista alueuudistus.fi -sivuilla