Maakuntatieto-ohjelma

Maakuntatieto-ohjelman tarkoituksena on rakentaa maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä perusteet maakuntien julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle tiedonhallinnalle. Tavoitteena on tuottaa yhtenäinen tietopohja, joka on sujuvasti ja tarpeidenmukaisesti käytettävissä maakuntien palvelujen järjestämisessä sekä tukee vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista. Ohjelma varmistaa, että ohjelmassa koordinoitavat hankkeet saavuttavat sekä maakunta- ja sote-uudistukselle että digitalisaatiolle asetetut hallituksen tavoitteet yhteisen tiedonhallinnan näkökulmasta.

Tavoitteet

Maakuntatieto-ohjelman lähtökohtana ovat Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa (15.5.2017) esitetyt ohjelman toteutukseen liittyvät tavoitteet ja reunaehdot:

  • Maakuntatieto-ohjelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka näyttäytyy maakunnallisille valmistelijoille samantahtisena ja yhdenmukaisia ratkaisuja tuottavana kehityskokonaisuutena.
  • Maakuntatieto-ohjelman ohjausrakenne kiinnittyy osaksi maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausta.
  • Maakuntatieto-ohjelman toimeenpano muodostaa oman yhtenäisen kehityskokonaisuuden, jonka vaatimat resurssit kootaan ohjelman ohjauksen alaisuuteen.
  • Maakuntatieto-ohjelmassa yhteisesti toteutettavien tuotosten käyttöönotto ja hyödyntäminen maakunnissa sisältyy ohjelman ohjauskokonaisuuteen.

Tehtävät

Maakuntatieto-ohjelman keskeisinä tehtävinä on

  1. ohjata ja yhteensovittaa ohjelmaan sisältyviä kehittämishankkeita sekä koordinoida eri viranomaisten tiedolla johtamisen sekä tiedonhallinnan kehittämishankkeita osana maakunta- ja sote -uudistuksen toimeenpanoa
  2. kuvata maakuntia koskeva julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri sekä tukea ja yhteensovittaa eri viranomaisten tietoarkkitehtuurien kehittämistä
  3. valmistella ohjelman toimeenpanoon liittyvät päätösesitykset maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmälle, virkamiesjohtoryhmälle sekä asianomaisille ministeriöille ja viranomaisille sekä tarvittaessa valtioneuvostolle
  4. tuottaa tarvittavia selvityksiä yhteisen tavoitetilan muodostamiseksi sekä viestiä sidosryhmille.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Jani Heikkinen
puh. 02955 30466
jani.heikkinen(at)vm.fi