Menokartoitus

Menokartoitus sisältää poliittisen päätöksenteon tueksi aineistoa siitä, millaisia etuuksia, palveluja ja toimintoja Suomessa rahoitetaan julkisin varoin, miten menokohteiden rahoitus määräytyy ja mikä on toiminnan vaikuttavuus tutkimusten ja selvitysten näkökulmasta (kyseessä on siis ns. spending review). Menokartoitukset on laadittu eri ministeriöiden yhteistyönä.

Selvitykseen on sisällytetty neutraalit yleiskuvaukset keskeisimmistä julkisista menoista, joiden rahoittamiseen valtio osallistuu. Menokartoituksessa ei ole kuvattu kaikkia julkisen talouden tai valtion budjetin menoja, vaan mukaan on valittu suurimmat, keskeisimmät ja kiinnostavimmat kokonaisuudet. Menokartoitukseen sisältyy myös kuvaus keskeisistä verotuista.

Julkaisut:

Menokartoitus 2019
Menokartoitus 2016
Menokartoitus 2015