Monipuolinen tiedon jakeluratkaisu

Tietoa ei aina välttämättä tarvitse siirtää, jos siihen voidaan luotettavasti viitata, esimerkiksi pysyvien tunnisteiden avulla. Kun tiedon siirto on esimerkiksi sähköisten palveluiden välillä välttämätöntä, on keskeistä, että se toteutetaan tehokkaasti ja tietosuoja- ja turvallisuus huomioiden. Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa on toteutettu Viron X-Road-ratkaisua hyödyntäen Kansallinen palveluväylä, Suomi.fi-palveluväylä, organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon. Väylä on kuitenkin tarkoitettu erityisesti nopeiden, mutta melko pienien viestien turvalliseen vaihtoon.

Hankkeen työnä on toteutettu selvitys suurten ja massamuotoisten tietojen siirrosta Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen. Selvityksen jatkotyönä toteutettiin minimitoteutus yleisluontoiset tarpeet huomioiden massasiirron mahdollistavasta toiminnallisuudesta. Toteutus on dokumentoitu ja jaetaan avoimena lähdekoodina. Lisäksi toiminnallisuuden käyttöönottoa on helpotettu tuottamalla se saatavilla asennuspaketteina, jolloin se on käytettävissä käyttöjärjestelmän automaattisesti käynnistävänä prosessinohjeistuksena. Palvelun käytöstä on tuotettu myös kirjallisia esimerkkejä. Minimitoteutus nojautui julkisen hallinnon toimijoilta saatuihin käyttötarvetoiveisiin, joita kartoitettiin yhteisissä keskusteluissa ja tilaisuuksissa.

Yhteistyötä Suomi.fi-palveluväylän kehityksessä on tehty myös NIIS-instituutin (Suomen ja Viron yhteinen yhdistys, The Nordic Institute for Interoperability Solutions) kanssa. Lähdekoodia ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Lisätietoa:

Esittelymateriaalit

Massasiirtototeutuksen avoin lähdekoodi