Muutosohjelmat

Valtaosa valtioneuvoston maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanosta koostui poikkihallinnollisista muutosohjelmista ja ministeriökohtaisesta valmistelusta. Muutosohjelmat olivat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, jotka koostuivat useasta projektista tai kokonaisuuksista. Muutosohjelmiin sisältyvät projektit hankkeistettiin ja niihin asetettiin erilliset tavoitteet. Tavoitteiden etenemistä seurattiin muutosohjelmien johto- tai ohjausryhmissä, sekä maakunta- ja sote-uudistuksen projektin johtoryhmässä.

Valtioneuvoston muutosohjelmat ja niissä tapahtuva valmistelu oli kytketty myös osaksi uudistuksen johtamista ja seurantaa tukevaa projektinhallintamallilla. Projektinhallintamallin seurantatyökaluna käytettiin hankesalkku-työkalua. Työkalun asiantuntijatukena toimi Gofore Oy. Työkalua täydennettiin kirjaamalla ohjelman toimenpiteet, riskit ja eteneminen kuukausittain. Muutosohjelmien prosessinomistajat kokoontuivat myös kuukausittain keskustelemaan ohjelmien etenemisestä.

Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma
Digimuutosohjelma (loppuraportti)
Maakuntatieto-ohjelma (loppuraportti, loppuraportin liite)
Maakuntien varautumisen kehittämisohjelma (loppuraportti valmistuu syksyllä 2019)
TKI&O-muutosohjelma
LUOVA-toimeenpano (loppuraportti)
Aluekehittämisen muutosohjelma

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon organisoituminen 2018–2019.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma: finanssineuvos Teemu Eriksson ja erityisasiantuntija Antto Korhonen, VM ([email protected])
Digimuutosohjelma: tietojohtaja Tomi Hytönen, VM ([email protected])
Maakuntatieto-ohjelma: neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, VM ([email protected])
Maakuntien varautumisen kehittämisohjelma: varautumisjohtaja Jussi Korhonen, SM ([email protected])
TKI&O-muutosohjelma: johtaja Erja Heikkinen, OKM ([email protected]), neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, STM ([email protected])
LUOVA-toimeenpano: hankeassistentti Minna Koivisto, VM ([email protected])
Aluekehittämisen muutosohjelma: työmarkkinaneuvos Jarmo Palm ja erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM ([email protected])