FI SV

Ohjaus

Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toimii julkisen hallinnon tietoturvallisuuden ja tietosuojan kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien hallinnon organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä.

VAHTIn tavoitteena on tieto- ja kyberturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista. Tavoitteena on myös edistää tieto- ja kyberturvallisuuden sekä ICT-varautumisen saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta sekä tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja ICT-palvelujen kehittämistä, ylläpitoa ja käyttöä.

VAHTIn yhteistoiminta hallinnossa ja sen ulkopuolella on laajaa ja monipuolista. VAHTIn hankkeisiin kootaan eri hallinnonaloilta kohteeseen parhaiten sopiva asiantuntemus. VAHTI osallistuu tarvittaessa valtionhallinnon näkökulmasta kansallista ja kansainvälistä tietoturvallisuutta kehittävien yhteistyöryhmien toimintaan sekä valmistelee tai valmisteluttaa näiden kanssa mahdollisesti valtionhallinnolle annettavat linjaukset. Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti VAHTI käsittelee ja yhteen sovittaa valtionhallinnon keskeiset tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset.

VAHTI-tietoturvaohjeisto on yksi maailman kattavimmista yleisistä tietoturvaohjeistoista. VAHTI-ohjeita käytetään hallinnon lisäksi laajasti hyväksi myös kansainvälisessä tietoturva- ja yhteistyössä, elinkeinoelämässä, yrityksissä ja kunnissa sekä opetus- ja kansalaistoiminnassa.

Lisätietoa

VAHTI-ohjeet

VAHTIn toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016

VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2015