Ohjausjärjestelmähanke

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen asetti OHRA-hankkeen marraskuussa 2013 osana keskushallinnon uudistushanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa valtioneuvoston strategista ohjausta ja saada valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäisemmäksi sekä vahvistaa niitä tukevaa tietopohjaa ja toimeenpanokykyä.

Toimenpidesuositukset valmisteltiin hankkeen virkamiehistä koostuvassa valmisteluryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana toimi yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kansliasta. Hankkeella oli seuranta- ja tukiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

OHRA-loppuraportti

Miten hallituksen politiikanteon vaikuttavuutta voitaisiin parantaa? Millaisia uudistuksia hallituksen strategiatyöskentely tarvitsee? Tulisiko yksityiskohtaisista hallitusohjelmista luopua? Valtion ohjausjärjestelmän kehittämistarpeita selvittänyt hanke (ns. OHRA-hanke) tarkasteli mm. näitä kysymyksiä loppuraportissaan.

Raportin luovutus- ja julkistustilaisuus järjestettiin 9.1.2015.  Hankkeen loppuraportin luovuttivat pääministeri Alexander Stubbille hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta sekä varapuheenjohtaja, valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä. Hankkeen keskeisten ehdotusten esittelyn jälkeen tilaisuudessa kuultiin seurantaryhmän jäsenten, kansanedustaja Jouni Backmanin, puoluesihteeri Timo Laanisen, kansanedustaja Pirkko Mattilan ja valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöystin lyhyet kommenttipuheenvuorot.

Päätöksistä muutoksiin: Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset

Ohra-esite

Ohran suositusten toimeenpano on valtioneuvoston kanslian vetovastuulla. Ohran toimeenpanovaiheen verkkosivut löytyvät valtioneuvoston sivuilta

http://valtioneuvosto.fi/ohra

Valtionhallinnon ohjausjärjestelmähanke asettamispäätös
Ohjausjärjestelmähankkeen kuvaus

Yhteystiedot


Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi