Ohjausryhmät

Koordinoiva johtoryhmä

Koordinoiva johtoryhmä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä tukena ministeriön johtamisessa ja hallinnonalan strategisessa ohjauksessa. Koordinoiva johtoryhmä ohjaa tarvittaessa virkamiesjohtoryhmän sekä muiden ohjaus- ja valmisteluryhmien käsittelyyn asiakokonaisuuksia, joilla on liittymäkohtia useamman kuin yhden koordinaatioalueen piiriin tai osaston toimialaan. Koordinoivaan johtoryhmään kuuluvat lisäksi alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja.

Talouspolitiikan ohjausryhmä

Talouspolitiikan ohjausryhmä yhteensovittaa talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden ja rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien talouspolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelua. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen.

Hallintopolitiikan ohjausryhmä

Hallintopolitiikan ohjausryhmä yhteen sovittaa hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston ja julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Hallintopolitiikan ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Susanna Huovinen.

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden koordinaatioalueeseen kuuluvien rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden ja budjettiosaston toimialaan kuuluvien Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevien asioiden valmistelua. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.

Virkamiesjohtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä toimintatapoja sekä johtamista ja sisäistä hallintoa. Jäseninä ovat valtiosihteeri kansliapäällikkönä puheenjohtajana, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt sekä kehittämis- ja hallintotoiminnon ja viestinnän päälliköt sekä valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät muiden toimintayksiköiden päälliköt tai johtavat virkamiehet. 

Hallinnonalan tulosohjausryhmä

​Hallinnonalan tulosohjausryhmä käsittelee valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjaukseen sekä hallinonalan virastojen strategisiin kysymyksiin liittyvät asiat (ml. hallinnonalan TAE, strategia-asiakirja, tilinpäätökset yms. asiakirjat). Hallinnonalan tulosohjausryhmää johtaa tietojohtaja Vesa Lipponen.