Takaisin

Asia 1174/95: Kirjallinen varoitus

Toimistopäällikkö X:lle oli 7.11.1995 annettu kirjallinen varoitus virkatehtävien laiminlyömisestä. X oli valmistellut tehtäviinsä kuuluneita ennakkotietoja ja kirjallisia ohjauksia vuonna 1995 11 kappaletta kun vastaavia töitä tekevä esittelijä oli valmistellut 41 kappaletta. Lautakunnalle annetussa vastineessa virasto kertoi, että X:lle oli huomautettu asioiden hitaasta käsittelystä 20.7., 25.9. ja 7.11.1995.

X:n tehtävät oli määritelty riittävällä tarkkuudella. Määrittely ei tullut hänelle yllätyksenä asiaa edeltäneiden keskustelujen vuoksi. Hänelle määritellyt virkatehtävät olivat selkeitä eivätkä ylittäneet hänen ammattitaitoaan. Saamiensa huomautusten perusteella X oli ollut tietoinen työnantajansa edellyttämästä käsittelynopeudesta. X oli laiminlyönyt esimiehen edellyttämiä virkatehtäviä siinä määrin, että varoituksen antaminen oli perusteltua. Oikaisuvaatimus hylättiin.

KHO: ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_(750/94)_14_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_(750/94)_24_§
Valtion_virkamiesL_(750/94)_53_§
Valtion_virkamiesL_(750/94)_54_§