Takaisin

Asia 27/2012: Virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä

Vankilan johtaja oli 26.3.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt viralta pantavaksi tuomitun vartija A:n virantoimituksesta, kunnes rikosasia on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

A oli vaatinut vankilan johtajan päätöksen kumoamista ja vastaselityksessään pyytänyt, että asia ratkaistaisiin vasta hovioikeuden tuomion jälkeen.

Vankilan johtaja oli valtion virkamieslain 40 §:n 1 momentin mukaisesti ollut velvollinen pidättämään käräjäoikeuden 28.2.2012 viraltapaneman A:n heti virantoimituksesta. Kun viralta pantu virkamies on lain mukaan pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös viraltapanosta ole saanut lainvoimaa, ei asiassa ollut merkitystä sillä seikalla, että A oli valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Vankilan johtajan päätös ei ollut lainvastainen.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_40_§_1