Takaisin

Asia 53/2010: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.12.2009 yhteensä kuudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. A:n palvelussuhde oli jatkunut ajalla 1.1.2010 - 31.7.2012 määräaikaisena työsuhteena.

A:n palvelussuhde yliopistoon oli jatkunut 31.12.2009 jälkeen katkeamatta. A oli ollut 1.3.2011 lukien yliopistossa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Näissä olosuhteissa A:n oikeussuojan toteutuminen ei edellyttänyt, että hänen 1.1.2010 edeltävien määräaikaisten nimitystensä laillisuus tutkittaisiin ja ratkaistaisiin valtion virkamieslaissa säädetyssä menettelyssä, vaikkakin hänen palvelussuhteensa yliopistoon oli kestänyt pitkän aikaa. Näin ollen virkamieslautakunta ei ollut valtion virkamieslain 56 §:n 1 momentin mukaisesti toimivaltainen ratkaisemaan A:n hakemusta palkkaa vastaavan korvauksen määräämiseksi.

Virkamieslautakunta ei tutkinut korvausvaatimusta.

Suomen_perustuslaki_21_§_1_momentti
Euroopan_ihmisoikeussopimus_6_artikla_1_kpl
Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_49_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_56_§