Takaisin

Asia 70/2011: Virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä

Vankilanjohtaja oli 19.9.2011 tekemällään päätöksellä pidättänyt vartija A:n virantoimituksesta toistaiseksi, koska A oli vangittu epäiltynä törkeästä kiristyksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä.

A oli ennen virantoimituksesta pidättämistä vangittu todennäköisin syin epäiltynä vankiin kohdistuneesta törkeästä kiristyksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä. Rikosepäilyt olivat epäiltyjen rikosten laatu ja vakavuus huomioon ottaen olleet omiaan vakavasti vaarantamaan luottamusta A:n virkatehtävien hoidon asianmukaisuuteen. Epäiltyä rikosta koskevilla tutkimuksilla ja niiden perusteella mahdollisesti nostettavalla syytteellä oli näissä olosuhteissa voitu perustellusti arvioida olevan vaikutusta A:n edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Vankilanjohtajalla oli siten ollut lailliset perusteet vartija A:n pidättämiselle virantoimituksesta.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_1_kohta_ja_4_momentti