Takaisin

Asia 81/98: Kirjallinen varoitus

Lyhennelmä
Tutkimusapulainen X oli saanut 7.10.1998 kirjallisen varoituksen työtehtävien suorittamatta jättämisestä ja kieltäytymisestä saapumasta asian selvittämiseksi järjestettyyn tilaisuuteen. X oli jäänyt ilman lupaa pois 14.9.1998 pidetystä työilmapiirin kehittämiseen tähtäävästä tilaisuudesta, vaikka koko henkilöstölle oli tähdennetty, että tilaisuus oli pakollinen työtehtävä ja pois jäämiseen oli pyydettävä erikseen lupa. X:ää oli pyydetty kirjallisesti tulemaan 2.10.1998 puhutteluun työtehtävään osallistumatta jättämisestä, mutta hän ei ollut saapunut siihen.

X ei ole esittänyt väitettä siitä, että hän ei olisi tiennyt poisjäämisen tilaisuudesta edellyttävän lupaa. Hän ei myöskään ole ilmoittanut pätevää syytä poisjäännilleen tai estettä luvan pyytämiselle ja on jäänyt saapumatta tilaisuuteen työtehtävään osallistumatta jättämisestä. X laiminlöi siten virkavelvollisuuksiaan siinä määrin, että kirjallisen varoituksen antamisen edellytykset täyttyivät. Oikaisuvaatimus hylättiin.

KHO:1999:4050
Ei muutosta.


Valtion_virkamiesL_14_§
Valtion_virkamiesL_24_§