Takaisin

Päätös 16/0240/1 TuHaO Irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Turun hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittamisvelvoite                                                             Päätös 16/0240/1

 

                                                                                                             A: 31.10.2016

 

Virasto oli 28.5.2015 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n maksatussihteerin virkasuhteen noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomista oli perusteltu valtiontalouden säästötoimista johtuvilla tehtävien uudelleenjärjestelyillä. Viraston työtehtävien sähköistymisen ja erilaisten tehtäväjärjestelyjen vuoksi avustavien tehtävien määrä virastossa oli vähentynyt.

Säästötavoitteet ja tehtävien tosiasiallisesta vähenemisestä saatu selvitys huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että A:n tehtävät ja viraston mahdollisuudet tarjota työtä A:lle olivat vähentyneet olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti. Työnantaja oli asettanut kaikki avoimet työ- ja virkatehtävät intranetissä sisäiseen hakuun yhteistoimintamenettelyssä sovitulla tavalla, ja A oli hakenut muutamaa näistä tehtävistä. A ei kuitenkaan ollut kykyynsä ja ammattitaitoonsa nähden kohtuudella sijoitettavissa tai koulutettavissa mihinkään avoinna olleista tehtävistä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei virasto ollut laiminlyönyt uudelleensijoittamisvelvoitettaan. Virastolla oli ollut virkamieslain 27 §:n mukaiset taloudelliset ja tuotannolliset perusteet irtisanoa A:n virkasuhde.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion _virkamieslaki_27_§_4_momentti