Takaisin

Päätös HeHaO 16/0440/2 Takaisinperintä

Takaisinperintä                                                                                  Helsingin hallinto-oikeus

Hallintoriita

Työkyvyttömyyseläke                                                                     Päätös 16/0440/2

                     

                                                                                                             A: 6.6.2016

                                                                                              

Virasto oli vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan hänelle palvelussuhteensa aikana aiheettomasti maksettua palkkaa yhteensä 5 913,12 euroa.

A oli työskennellyt vahtimestarina virastossa 1.11.2012 asti. 1.11.2012 tehdyn takautuvan kuntoutustukipäätöksen nojalla A:lle oli myönnetty kuntoutustukea (määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä) ajalle 1.1.–31.7.2012. Virasto oli maksanut A:lle samalta ajalta palkkaa yhteensä 13 218,85 euroa. Virasto oli kuitannut A:n palkkasaatavat aiheettomasti maksetun palkan osasuoritukseksi, jonka jälkeen aiheettomasti maksetun palkan märäksi oli jäänyt 5 913,12 euroa. A ei ollut kiistänyt takaisinmaksuvaadetta muttei ollut myöskään maksanut aiheettomasti saamaansa palkkaa takaisin. Hallinto-oikeus totesi, että valtion virka- ja työehtosopimuksen 33 §:n soveltamisohjeen mukaan palkkaa ei makseta siltä ajalta kun virkamies saa kuntoutustukea. Näin ollen hallinto-oikeus velvoitti A:n suorittamaan virastolle aiheettomasti maksetun palkan viraston vaatimuksen mukaisesti.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_60_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_61_§

Hallintolainkäyttölaki_69_§