Takaisin

Päätös HeHaO 16/0654/2 Korvausvaatimus

Korvausvaatimus                                                                               Helsingin hallinto-oikeus

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden peruste                                                               Päätös 16/0654/2

Hallintoriita

                                                                                                             A: 2.9.2016

A oli nimitetty kolmeen suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 23.9.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuksien perusteena oli ollut työllisyysvaroin palkkaaminen ja laki työvoima- ja yrityspalveluista. A oli hoitanut virastolle kuuluvia lainsäädännöllisiä tehtäviä, jotka olivat pysyvä osa viraston toimintaa.

Hallinto-oikeus totesi, että saadun selvityksen perusteella määräaikaiset virkasuhteet olivat perustuneet julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain mukaiseen palkkatukeen. Näin ollen kyseisille määräaikaisille virkasuhteille oli ollut valtion virkamieslain 9 §:ssä tarkoitettu peruste.

Hallinto-oikeus hylkäsi korvausvaatimuksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§_1_momentti