Takaisin

Päätös HeHaO 16/0833/2 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Helsingin hallinto-oikeus

Virkavelvollisuuden laiminlyönti

Työnjohtomääräys                                                                             Päätös 16/0833/2

Sairauslomatodistus                                                    

Luvaton poissaolo                                                                              A: 28.10.2016

                                                                

                                                                                                         

Virasto oli antanut 23.3.2015 tietopalvelusihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. A:lle oli edellisen varoitusmenettelyn yhteydessä 19.6.2014 annettu toistaiseksi voimassa oleva määräys siitä, että hänet velvoitetaan toimittamaan työnantajalle sairauslomatodistus ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien. Virastossa noudatetun yleisen käytännön mukaan lääkärintodistus vaadittiin vasta kolmen päivän sairauspoissaolon jälkeen. A oli ollut 16.1.2015 luvatta poissa töistä eikä hän ollut toimittanut lääkärintodistusta kyseiseltä päivältä esimiehen muistutuksesta huolimatta.

Hallinto-oikeus totesi, että saadun selvityksen perusteella A:lla oli ollut kevätkesällä 2014 kaksi luvatonta poissaoloa. A oli kuitenkin ollut uudestaan luvatta poissa töistä tammikuussa 2015 eikä hän ollut noudattanut työnantajan määräystä lääkärintodistuksen toimittamisesta. A:n käyttäytymistä oli pidettävä objektiivisesti arvioituna moitittavana siten, että virastolla oli ollut perusteet antaa A:lle kirjallinen varoitus.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_24_§