Takaisin

Päätös HeHaO 16/0865/2 Palkan takaisinperintä

Takaisinperintä                                                                                  Helsingin hallinto-oikeus

Hallintoriita

Työkyvyttömyyseläke                                                                     Päätös 16/0865/2

                     

                                                                                                             A: 4.11.2016

                                                                                             

Virasto oli vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan hänelle palvelussuhteensa aikana aiheettomasti maksettua palkkaa yhteensä 2 597 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen päätöspäivästä lukien.

A oli ollut virkavapaalla sairauden vuoksi 14.1.2013 lukien. Vuoden 2015 alusta lukien hän oli ollut palkattomalla virkavapaalla ja saanut eläkelaitokselta kuntoutustukea (määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä). A:lle ehdittiin maksaa palkka tammikuulta 2015, koska hänen virkavapaushakemuksensa ja ilmoitus kuntoutustuen jatkumisesta eivät olleet vielä saapuneet työnantajalle. A ei ollut maksanut aiheettomasti maksettua palkkaa kolmesta maksukehotuksesta huolimatta. A ei ollut kiistänyt takaisinperinnän perustetta tai määrää eikä korkovaatimusta. Näin ollen A oli velvollinen maksamaan virastolle aiheettomasti maksetun palkan viivästyskorkoineen hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.

 

Lainvoimainen.